Poradenský program pro studium v zahraničí

 

PORG pro své studenty nabízí průběžné poradenství a komplexní pomoc při podávání přihlášek na vysoké školy do zahraničí, především do Velké Británie a USA. Poradenství se týká všech aspektů přijímacího řízení a není nijak omezeno preferovaným oborem či zájmy. Na PORGu začínáme již v kvintě a pro naše studenty je volba zahraniční univerzity přirozenou součástí při rozhodování o budoucím pomaturitním studiu. Jak program probíhá a s čím studentům pomáháme?

Banner Velký 1

Při splnění podmínek programu může vedení škol PORG udělit studentům stipendium pro částečné pokrytí přímých nákladů spojených s přijímacím řízením. Stipendium je primárně určeno studentům s vynikajícími studijními výsledky a studentům ze sociálně potřebných rodin, kteří aktivně využívají poradenský program. Finanční pomoc je čistě dobrá vůle PORGu.

Poradenský program v číslech

Za posledních pět let, kdy program probíhá, máme téměř 100% úspěšnost na nejlepší světové školy. V posledních letech byla více jak polovina studentů, kteří směřují do zahraničí, přijata na univerzity zařazené do TOP50 v rámci celého světa! Pro srovnání; česká Univerzita Karlova je na cca 300. místě. Další naši bývalí studenti na mnoha prestižních školách v zahraničí.

Umístění absolventů na zahraniční univerzity 2015-2020

Seznam absolventu all

Počet absolventů na jednotlivých univerzitách najdete na naší jedinečné Mapě Absolventů

Poradenský program na všech školách PORG vede Petra Zezulková, e-mail: university(at)porg.cz