Projekty

Projekt MODERNIZACE UČEBEN CHEMIE, BIOLOGIE, CHOVATELSTVÍ A POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000873 je pořídit nové vybavení a tím přispět k vyřešení nerovnoměrné úrovně vybavení středních škol v Praze.

 

 

 

Projekt V54 PORG ZAČLEŇOVÁNÍ A PODPORA ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM CIZÍM JAZYKEM II

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001938 je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. 

 

 

 

Projekt ŠABLONY II SŠ PORG

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016879 je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Projekt SPOLEČNĚ SI ROZUMÍME PORG

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001280 je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

 

 

 

Projekt ŠABLONY II ZŠ PORG

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0016162 je zaměřen na personální podporu a podporu extrakurikulárních aktivit.