Po vlastních po vlasti

Přehled proběhlých akcí

23. září 2012 – Sněžka 

13. října 2012 – Loučeň

3. listopadu 2012 – Hrusice a okolí (kraj Jos. Lady)

1. prosince 2012 – Jenštejn