IB studium

IB maturita 2021 01

Školné, na které je možné získat stipendium z našeho studijního fondu, činí 254 410,- CZK a patří k nejnižším ze škol s podobným programem.

Mise školy (Mission Statement)

Absolvent PORGu je připraven ke studiu na předních českých i zahraničních univerzitách.

To znamená, že:

  • pro své další studium a ve svém profesním i osobním životě aktivně využívá minimálně 2 světové jazyky,
  • je schopen logicky myslet, kriticky vyhodnocovat informace a efektivně komunikovat,
  • je vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují zvládat nové úkoly a dosahovat akademických, profesních a osobních úspěchů.

Absolvent PORGu je sebevědomý mladý člověk vybavený pro výzvy svého profesionálního, občanského a osobního života. Jako takový:

  • je nezávislý, kriticky myslící, cítí spoluodpovědnost za svět, ve kterém žije, a informovaně se rozhoduje,
  • není snadno manipulovatelný a je schopen a připraven podílet se na životě společnosti, jejíž je součástí.

Zajímavá videa o IB si prohlédněte na PORG.TV.

IB learner profile

IB learner profile

Dvouleté IB studium