Přijímací zkoušky ve školním roce 2021/22

PORG ve všech kampusech kromě státní části přijímacích zkoušek používá i školní. Ta se skládá z testu obecných studijních předpokladů a na Novém PORGu a PORGu Ostrava i z angličtiny.

OSP test je zaměřen hlavně na logické myšlení. U uchazečů prověřuje jak jazykové schopnosti, tak matematický postřeh. Má dvě části, které na sebe těsně navazují. Čas u tohoto druhu testování hraje významnou roli. Běžně se stává, že uchazeči nestihnou vypracovat všechny otázky. Možná kvůli tomu si někteří myslí, že tento test je velmi náročný. Důležité je, že je pro všechny stejný. Je obvyklé, že průměr úspěšnosti uchazečů leží okolo poloviny bodů, které se dají v testu získat a máme ve škole vícero studentů, kteří se s takovým bodovým ziskem na naši školu dostali.

Na Novém PORGu a na PORGu Ostrava se vyučují předměty v anglickém jazyce. Tato situace se netýká libeňského PORGu, který se zaměřuje na klasické vzdělání. Od roku 2022 nebude test z angličtiny součástí libeňských přijímacích zkoušek.

Studenti na všech našich gymnáziích dosahují vysoké úrovně znalosti angličtiny. Všichni skládají mezinárodně uznávanou cambridžskou zkoušku minimálně na úrovni CAE a většina z nich dosáhne i na CPE (úroveň rodilého mluvčího). Na Novém PORGu již v kvintě a poslední dva ročníky mohou studovat IB mezinárodní maturitu, kde většinu předmětů vyučujeme v angličtině. Většina libeňských studentů odjíždí v sextě až na roční zahraniční studijní pobyt, kde zdokonalují své jazykové znalosti. Někteří ho absolvují i na školách, které nevyučují v angličtině, ale v jejich druhém cizím jazyce. Úrovně CAE (CPE) v angličtině dosahují nejpozději v oktávě.

Na gymnáziích PORG můžete studovat dva školní vzdělávací programy: Škola pro moderní svět a Škola pro 21. století. Na každé gymnázium podáváte samostatnou státní přihlášku a vybíráte program:

  • Škola pro moderní svět pro gymnázium Nový PORG a gymnázium PORG Ostrava
  • Škola pro 21. století pro gymnázium PORG Libeň