Matematická olympiáda

více na: http://www.matematickaolympiada.cz/

Matematická olympiáda je soutěž pro žáky základních a středních škol. Tato stránka obsahuje informace o pořádání školních kol a obvodního kola v rámci Prahy 4 pro věkové kategorie žáků základních škol, tedy pro kategorie:

  • pro žáky 5. tříd ZŠ
  • pro žáky 6. tříd ZŠ a prim 8letých gymnázií
  • pro žáky 7. tříd ZŠ a sekund 8letých gymnázií
  • pro žáky 8. tříd ZŠ, tercií 8letých gymnázií a prim 6letých gymnázií
  • pro žáky 9. tříd ZŠ, kvart 8letých gymnázií a sekund 6letých gymnázií

Ve školním roce 2021/2022 probíhá 71. ročník Matematické olympiády.

Školní (domácí) kola

V září jsou na všechny školy rozesílána zadání školního kola kategorií Z5 až Z9. Součástí zaslaných informací jsou i veškeré potřebné termíny a další upřesňující údaje. Školy, které toto zadání neobdržely, si je mohou stáhnout z webových stránek Matematické olympiády pro základní školy.

Termíny školních (domácích), okresních a krajských kol MO v roce 2020/2021:

kategorie 1. kolo (domácí) 2. kolo (okresní/obvodní) 3. kolo(krajské)
1. trojice úloh 2. trojice úloh
Z5 19. 11. 2021 4. 1. 2022 St 26. 1. 2022 ---
Z6, Z7, Z8 17. 1. 2022 4. 3. 2022 Út 12. 4. 2022 ---
Z9 19. 11. 2021 4. 1. 2022 St 26. 1. 2022 Út 29. 3. 2022

O komentář k opravě si organizátoři mohou napsat prostřednictvím e-mailu: pudivitr(at)novyporg.cz

Obvodní kolo pro Prahu 4

Po vyhodnocení odevzdaných prací školního kola pověřený organizátor zašle potřebné podklady obvodní komisi MO - organizátorovi obvodního kola. Žádáme o zaslání všech podkladů podle článku 10, odst. 4 Organizačního řádu MO. Tedy především o:

  • pořadí všech soutěžících s uvedením počtu dosažených bodů
  • jmenný seznam, úplné adresy a opravené protokoly úspěšných řešitelů navržených k postupu do obvodního kola
  • stručné hodnocení školního kola

Vše zašlete buď elektronicky na pudivitr(at)novyporg.cz nebo v papírové podobě na adresu::

    Petr Pudivítr
    Nový PORG
    Pod Krčským lesem 25
    142 00 Praha 4 - Krč

Požadované materiály musí být zaslány v následujících termínech (na pozdě došlé práce nebude brán zřetel)::

  • pro kategorie Z5 a Z9 je posledním termínem pátek 14. 1. 2022
  • pro kategorie Z6, Z7 a Z8 je posledním termínem pátek 1. 4. 2022

Na základě zaslaných podkladů obvodní komise MO vybere nejlepší řešitele, kteří budou pozvání do obvodního kola. Propozice a pozvánky budou na školy včas zaslány.

Obvodní kolo kategorií Z pro Prahu 4 proběhne vždy v budově Nového PORGu, Pod Krčským lesem 25 (viz Základní údaje).

Kontakt na organizátora obvodního kola MO pro Prahu 4:

Petr Pudivítr
Nový PORG, Pod Krčským lesem 25, 142 00 Praha 4 - Krč
pudivitr(at)novyporg.cz