PISA

PISA výsledky

PISA testování

Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které probíhá v současné době ve světě. Je důležitým projektem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Šetření je zaměřeno na zjišťování úrovně gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná) patnáctiletých žáků, kteří se ve většině zúčastněných zemí nacházejí na konci povinné školní docházky. Je sestaveno tak, aby poskytovalo tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích důležité informace o fungování jejich školských systémů.

Do hlavního šetření bylo zapojeno 345 základních a středních škol z České republiky. Na jaře roku 2015 se ho zúčastnilo asi 7000 žáků devátého a desátého ročníku vzdělávání, kteří se narodili v roce 1999. Údaje naznačují, jak si vedli naši žáci ve srovnání s žáky z českých škol stejného druhu, kteří se zapojili do šetření a výsledky nejsou vůbec špatné.